Poczytaj i znajdź inspirację, która zaprowadzi Cię...

Rozwój działu sprzedaży - zwinnie do celu (krok 1).

25 SIERPNIA 2017R.

Żyjemy w świecie sprzedaży. W czasach, kiedy ogromne ilości towarów docierają do klientów dzięki globalnym lub lokalnym usługom. Na całym świecie odbywają się procesy produkcji, pakowania, dystrybucji, transportu, ale przede wszystkim kreowania i badania potrzeb klienta.

Firmy wydają miliony, aby rozwijać swoje produkty i usługi, usprawniać procesy dostaw i wciąż pobudzać zainteresowanie potencjalnego klienta.

Wszystkie te działania mają z punktu widzenia dostawcy jeden cel – dobić targu z klientem i wygenerować zarobek dla firmy.

 • Strategia rozwoju sprzedaży;

 • Doskonalenie organizacji działu handlowego;

 • Rozwój działu sprzedaży;

 • Coaching, jako metoda rozwoju zespołu handlowego;

 • Szkolenia sprzedażowe;

 • Narzędzia zarządzania sprzedażą

  • to często wyszukiwane w internecie hasła. Dzieje się tak nie bez powodu – handlowiec i zespół handlowy bywa kluczem do sukcesu firmy, do jej „być albo nie być”.

Jakąkolwiek drogę przebywa produkt, czy usługa,

potrzebny jest ktoś, kto je SPRZEDA.

Krok 1. Narodziny działu sprzedaży.

A zatem, decyzja podjęta – tworzymy dział sprzedaży. Od czego zacząć, aby od pierwszego kroku budować zespół sprawny i efektywny, zdolny elastycznie się rozwijać i prowadzić nasz biznes zwinnie do celu?

W Benchmark Group zaczynamy z naszymi klientami od NAZWANIA ROLI handlowca w relacji do:

 • Klienta docelowego;

 • Rynku (otoczenia biznesowego);

 • Innych działów w firmie;

 • Zarządu i właścicieli firmy;

 • Potencjalnej konkurencji.

Większość uczestników warsztatów roli handlowca uznaje, że tą rolą jest ”sprzedaż w odpowiedniej ilości i na założonej marży, do określonej grupy klientów, w odpowiednim czasie”. To bardzo sensowny fundament, na którym warto budować definicję roli handlowca. Jej rozumienie i precyzyjne określenie w relacji do wszystkich „uczestników gry” jest kluczowe dla dalszego rozwoju działu sprzedaży jako zespołu, zdolnego prawidłowo realizować cele.

Sam proces definiowania roli handlowca i działu sprzedaży w firmie bywa trudny. Osoby zarządzające postrzegają rolę handlowca przez pryzmat DZIAŁAŃ, jakie ma realizować pracownik zatrudniony na stanowisku handlowca/przedstawiciela handlowego/sprzedawcy. Stąd już tylko krok do szybkiego spisania zakresu obowiązków i zadań, wyznaczenia targetów i wypuszczenia człowieka w rynek.

Zakres obowiązków nie jest rolą.

Podczas jednej z sesji Warsztatów Roli Handlowca realizowanej przez Benchmark Group dla naszego klienta, uczestniczący w niej handlowcy przeszli drogę od zadań z zakresu obowiązków do nazwania swojej roli.

Przykład: Rola handlowca w relacji do własnej firmy/zarządu/szefa/właścicieli.

Proces definiowania roli działu sprzedaży w firmie jest możliwy do wykonania:

 • zarówno w sytuacji budowania zupełnie nowego działu,

 • jak i w momencie kiedy ten dział już istnieje i wydaje się być poukładany, dojrzały w swej funkcjonalności.

Rozwój działu sprzedaży to także rozwój roli handlowca, realizowanej poprzez zadania wynikające ze strategii i taktyki sprzedaży.

Nasi partnerzy