Poczytaj i znajdź inspirację, która zaprowadzi Cię...

Kandydacie, oceń i wyceń się. (cz.2)

08 LISTOPADA 2017 R.

Po analizie własnych mocnych stron, doświadczenia, ale przede wszystkim zdefiniowaniu tego, co dla Ciebie osobiście jest najważniejsze z punktu widzenia nowej pracy, popatrz na siebie z perspektywy „kupującego”, czyli potencjalnego pracodawcy. Odpowiedz na poniższe pytania, aby dokonać przeglądu Twojej wartości okiem potencjalnego pracodawcy oraz przygotować dla siebie „prospekt emisyjny”, jako kandydat.

Pracodawca, który uruchamia rekrutację ma zwykle jakiś bieżący powód, aby to zrobić i jednocześnie chce osiągnąć dzięki zatrudnieniu nowej osoby jakiś konkretny, długoterminowy cel.

Możemy powiedzieć, że zatrudniając Cię, kupuje:

  • określone Twoje kompetencje i doświadczenie – w pierwszej kolejności te, dzięki którym od razu po podjęciu przez Ciebie pracy będzie odczuwał poprawę w najbardziej istotnym obszarze działania swojej firmy. To właśnie najczęściej jest POWÓD.

  • Twój potencjał – jako równie ważny element, a czasami nawet „narzędzie” wspierające rozwój jego organizacji i biznesu. W tym przypadku mówimy raczej o obietnicy wartości w konkretnej firmie niż o już udowodnionych walorach kandydata. Uwolnienie Twojego potencjału będzie wymagało od pracodawcy inwestycji czasowej, finansowej i nie powiedzie się bez Twojego autentycznego zaangażowania oraz prac nad sobą. To często jest CEL.

Popatrz na siebie z perspektywy pracodawcy – co byś kupił od siebie - kandydata:

1. Jako posag z jakiego już od razu możesz czerpać?

2. Jako obietnicę potencjalnych korzyści na przyszłość, czyli potencjał?

Zbierz wszystkie wcześniej zebrane przez siebie dane na swój temat i zapisz wnioski w tabeli.

To bardzo trudne zadanie, nawet dla doświadczonych uczestników procesów rekrutacyjnych. Wymaga z jednej strony wiedzy o sobie samym jako pracowniku, z drugiej zaś rozumienia perspektywy osób zatrudniających. Zresztą warto sprawdzić na sobie. Kto wie, czego się o sobie dowiesz?

Czas wyceny…

Każdy, kto choć raz brał udział w rekrutacjach zastanawiał się, jak rozegrać kwestie wynagrodzenia. Na ile się wycenić, aby „przejść dalej”, dostać wymarzoną pracę, zmieścić się w budżecie pracodawcy.

Jeśli przyjąć paradygmat, że kandydat i pracodawca są równoprawnymi partnerami w procesie rekrutacji, rozmowa powinna być prosta. Czasami jednak praktyka pokazuje, że rozmowa odbywa się na innych zasadach, mniej partnerskich. Mimo to, w jednym i drugim przypadku warto być przygotowanym i znać swoją cenę.

Jak się wycenić? Pomocne mogą być:

  • Odniesienie do Twoich potrzeb finansowych – koszty stałe + zmienne + plan oszczędzania itp.;

  • Odniesienie do Twojego poprzedniego wygrodzenia – planowany wzrost + pokrycie kosztów zmiany (np. wydatki na dojazdy itp.);

  • Odniesienie się do obiektywnych danych z raportów o poziomie wynagrodzeń na danym stanowisku/roli w konkretnej branży;

  • Odniesienie do wyceny Twojego własnego bilansu kompetencji (obecnych oraz potencjału, jaki nosisz w sobie);

  • Odniesienie do zdrowego rozsądku :)

Dokonałeś bilansu swoich kompetencji i doświadczeń, wyceniłeś je w relacji do rynku. Teraz czas ruszyć do akcji!

Nasi partnerzy